Skip to main content
search
0

Met trots kan ik mededelen dat ik het onderzoek naar de invloed van het ‘endometriose dieet’ op de kwaliteit van leven heb afgerond. Aan dit onderzoek, dat ik voor mijn opleiding voeding & diëtetiek heb verricht, hebben 212 vrouwen met endometriose deelgenomen wat heeft geleid tot betrouwbare resultaten.

Het endometriose dieet is geen richtlijn die diëtisten als standaardproces gebruiken als dieetbehandeling inzetten bij endometriose. Het endometriose dieet is gebaseerd op ervaringen en zijn verschillende invullingen over te vinden op voornamelijk het internet. Een aantal jaar geleden werd dit wel aangeraden (ook aan mij), omdat er toen helemaal weinig wetenschappelijk bewijs was over voeding bij endometriose. Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek naar dit onderwerp gedaan en zijn er nieuwe bevindingen.

Wel heb ik onderzoek gedaan naar een invulling van het endometriose dieet, omdat veel mensen met endometriose zo’n dergelijk dieet volgen of willen volgen vanwege alle informatie die te vinden is op het internet hierover. Het onderzoek dat ik heb verricht gaat dan ook om de ‘ervaringen’ van deze mensen.

De conclusie van het onderzoek

Dit onderzoek is een veelbelovende eerste stap bij het in kaart brengen welke invloed het endometriose dieet kan hebben op de kwaliteit van leven bij vrouwen met endometriose.

Dit onderzoek toont aan dat vrouwen die het ‘endometriose dieet’ wel volgen hun kwaliteit van leven significant beter beoordelen dan vrouwen die geen dieet volgen. Bovendien levert het strikter volgen van het dieet (≥70% van de tijd) een nog hogere levenskwaliteit op.

Ondanks de positieve effecten blijkt het niet ervaren van positieve veranderingen juist de belangrijkste factor voor vrouwen om te stoppen met het dieet.

Het is van belang dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar het verband tussen voeding en het verminderen van endometriose klachten.

Het vervolg

Sinds september 2020 werk ik samen met het Endometriosecentrum van het Amsterdam UMC aan een vervolgonderzoek. Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie en zal vanaf 1 april 2021 van start gaan. Binnenkort meer informatie.

Meer informatie en vragen

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderzoek of over mijn gesprekken met de voedingsspecialisten? Stuur dan een e-mail naar info@janesflavours.nl

Laat een reactie achter